MIKRO2000


Go to content

Leathercare


Dansk:

Til Anilin, Semianilin og dækfarvet læder

Deklaration:

Under 5%: Sæbe, anioniske og nonioniske tensider
Indeholder desuden: Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone (konservering), farve og parfume.

Dosering: Anvendes koncentreret.

Brugsanvisning: Lædersæbe er en effektiv lædersæbe, som renser læderet, samtidig med at det tilfører læderet næring og beskyttelse. Lædersæben er klar til brug og nem at bruge på Deres lædermøbler. Ryst flasken og spray lædersæben på en ren blød svamp. Fordel et tyndt lag lædersæbe. Brug altid sæben på hele flader eller hele møblet, for at undgå rande. Lad lædersæben virke i ca. 10 minutter. Tør efter med en let opvredet blød klud med rent vand. Læderet tørrer ved almindelig stuetemperatur. Nogle lædertyper kan blive lidt dybere eller mørkere i farven efter behandlingen. Test altid produktet på læderet inden brug.
Lædersæbe anvendes 3-4 gange om året. Husk at ryste flasken med lædersæbe inden brug.


English:

For Aniline, Semi-aniline and corrected leather

Declaration:
Less than 5%: Soap, anionic and nonionic surfactants.
Added: Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone (preservative), colour and fragrance.

Dosage: Use as concentrate

Use instructions: Leather Soap is an effective leather soap which cleans the leather, while it leaves the leather nourished and protected after treatment. Leather soap is ready to use and easy to use on your leather furniture. Shake and pour leather soap on a clean soft sponge. Apply a thin layer of leather soap. Always use soap on the entire surface or entire piece of furniture to avoid edges. Let leather soap act for approx. 10 minutes. Wipe with a damp soft cloth with clean water. The leather dries at room temperature. Some leathers may appear a little deeper or darker in color after treatment. Always test the product on the leather before use.
Leather soap is used 3-4 times a year. Remember to shake the bottle with leather soap before use.Back to content | Back to main menu