MIKRO2000


Go to content

Textilcleaner


Dansk:

Rensemiddel til textilbeklædte møbler
Deklaration:
Under 5%: Anioniske og nonioniske tensider, fosfater
Indeholder desuden: Isopropylalkohol, glycolether og parfume.

Dosering: Anvendes koncentreret.

Brugsanvisning: Textilrens er velegnet til rensning af de fleste typer møbler med textilbeklædning. Textilrens er fremstillet til fjernelse af pletter på alle tekstiler.
Test stoffet for farve-ægthed. Sug så meget som muligt af pletten op med en tør klud. Sprøjt Textil-rens direkte på pletten, bearbejd pletten med børste eller svamp, således at der dannes et fint skum. Sug sæben og snavset op med viskestykke, håndklæde eller papir. Det er vigtigt at alt sæben suges op, så der ikke dannes skjolder. Ved vanskelige pletter gentages behandlingen.English:

Detergent for textile/upholstery furniture
Declaration:
Less than 5%: Anionic and nonionic surfactants, phosphates.
Added: Isopropanol, glycol ethers and fragrance.

Dosage: Use as concentrate

Use instructions: Textilecleaner is ideal for cleaning most types of furniture with textile lining. Textilecleaner has been manufactured to remove stains on all fabrics.
Test fabric for color fastness. Absorb as much as possible of the stain with a dry cloth. Spray Textilecleaner directly on the stain. Work with a brush or sponge to form a fine foam. Soak the soap and dirt up with dishtowel or paper towel. It is important that all the soap is absorbed, not to leave patches. For stubborn stains repeat treatment.


Back to content | Back to main menu